Ölands Historiska Teater


Ölands Historiska Teater är en ideell förening med nära koppling till Ölands Hembygdsförbund

 

Under namnet Ölandsoperan producerades under åren 2009 till 2015 opera-

konserter i Borgholms slott.

 

År 2016 satte föreningen upp skådespelet Krigarkungen i Borgholms slott.

Ett spel om Karl X Gustav, hans tid som hertig på Öland och krigarkung på

Sveriges tron.

 

År 2017 producerades skådespelet i Nöd och Lust. Ett spel om den öländska

allmogen i Himmelsberga by och deras liv som kronobönder under 1600-talet.

 

År 2018 producerades skådespelet Det Stora Sjöslaget. Ett spel om de öländska båtsmännen och deras liv. Huvudpersonen är Sven Elofsson Blank som befann sig ombord på regalskeppet Kronan då det under det svensk/danska sjöslaget 1676 sprang i luften och sjönk endast några sjömil utanför hans barndomshem i Skärlöv på ölandskusten.

 

2019 låg verksamheten nere för omorganisation. Ölandsoperan, bytte med hänsyn till det succesivt ändrade verksamhetsinnehållet, namn till Ölands Historiska Teater och kopplades upp mot Ölands Hembygdsförbund.

 

2020 och 2021 har inga skådespel satts upp på grund av covid. Ett manus avseende ett planerat asaspel i Eketorps Borg har tagit fram. En lokalanpassad scen har i samarbete med Mörbylånga kommun färdigställts i borgen.

 

2022 är planen att i Eketorps borg sätta upp skådespelet Odens Förlorade Guld. Fokus på Ölands så kallade guldålder på 400-talet och massakern på Sandbyborg i slutet på samma århundrade. Asamytologin och asagudarnas liv i Valhall är en central del i berättelsen.

 

2023 är planen att sjösätta skådespelet Hugg i Sten.  Fokus på öländsk stenbrytning och stenhuggeri under 1600-talet. Manus har färdigställts. Enligt drottning Kristinas plakat var de öländska stenbönderna under denna tid strikt förbjudna att hugga sten, att bearbeta den sten de själva brutit. Trots detta plakat får ändå den begåvade stenbonden Jöns Larsson i Dälje i uppdrag av Nicodemus Tessin att hugga en praktportal för Borgholms slott.

6-square
5-square
4-square
3-square